Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve Hof te Lorik met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 12-05-2005 tot heden

ID
681
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/681

Besluiten

Hoeve Hof Te Lorik met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 12-05-2005  ID: 4367

Beschrijving

Deze bescherming betreft de onmiddellijke omgeving van het hof te Lorik met inbegrip van de eveneens als monument beschermde hoeve.Waarden

De onmiddellijke omgeving van het hof te Lorik is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het omkaderend akkerland en weiland met aansluitende beekvallei als historisch hofareaal dat tezelfdertijd als visuele omgeving met beeldbepalend karakter de intrinsieke waarde van de hoeve ondersteunt. De aansluitende Elbeekdries, een door wegen omsloten driehoekig weideperceel met op het hoogste punt een door oude linden geflankeerde wegkapel is een betekenisvol element in het kader van de structurele ontwikkeling van hof en gehucht van Elbeek.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hof te Lorik

Pachtersweg 150 (Halle)
Belangrijk hoevecomplex met mooi volumespel der gewitte bakstenen gebouwen onder pannen zadeldakken, gelegen omheen een groot geplaveid erf. Twee identieke poorten onder ijzeren latei geven toegang tot het erf en tot de weilanden.