De Witte Lelie

Beschermd monument van 10-07-1984 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Keizerstraat
Locatie Keizerstraat 16 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/836.1
  • OA002187

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

De witte Lelie

Keizerstraat 16, Antwerpen (Antwerpen)

Samenstel van twee traditionele diephuizen met trapgevel en in- en uitgezwenkte topgevel te dateren begin 17de eeuw. Poortje in rococostijl uit het derde kwart van de 18de eeuw.

Beknopte karakterisering

Typologieherenhuizen
Stijltraditioneel
Datering17de eeuw

Beschrijving

De woning De Witte Lelie is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde als volgt werden gemotiveerd: “17de-eeuwse trapgevels met behouden ordonnantie en typische Antwerpse drielichtvensters. Stedenbouwkundig van belang omwille van de ligging in de Keizerstraat, die met haar verscheidene grote hotels een residentieel en aristocratisch karakter heeft.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000623, Verschillende monumenten en stadsgezicht te Antwerpen, advies KCML (1984).

Waarden

Het huis gelegen Keizerstraat 16 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.