Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Mariaheem

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 68134   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/68134

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Tehuis voor niet werkende mentaal gehandicapte vrouwen, voorheen klooster van de Zusters van Liefde en pensionaat. Klooster en school gebouwd door mevrouw Thérèse, barones de Draeck en markiezin de Rode, op grond tussen de kerk en haar kasteel door haar gekocht in 1821 en geschonken aan kanunnik Triest en de congregatie van de Zusters van Liefde in 1823.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Klooster van de Zusters van Liefde en pensionaat, heden Mariaheem

Kasteeldreef 2 (Zwalm)
Gebouwencomplex ingeplant achter de kerk, de nog bestaande schoolgebouwen dateren uit de jaren 1880 en 1890 en werden gebouwd door architect E. Van Hoecke-Peeters.