Sphera Mundi

Beschermd monument van 10-07-1984 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Kipdorp
Locatie Kipdorp 19 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/838.1
  • OA002190

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sphera Mundi

Kipdorp 19, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis dat oorspronkelijk een perceel besloeg tussen Kipdorp en Keizerstraat, en al in de 15de eeuw werd vermeld als Sphera Mundi. De patriciërswoning werd tussen 1633 en 1648 in barokstijl herbouwd door de koopman Ferdinand de Groote.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De woning Sphera Mundi is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde als volgt werden gemotiveerd: “17de-eeuws hotel met evenwichtige en sobere lijstgevel met accent op de barokke ingangstravee.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000623, Verschillende monumenten en stadsgezicht te Antwerpen, advies KCML (1984).

Waarden

Het huis gelegen Kipdorp 19 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.