Beschermd monument

Suykerhuis

Beschermd monument van 06-01-1976 tot heden

ID: 6819   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6819

Besluiten

Woning
definitieve beschermingsbesluiten: 06-01-1976  ID: 929

Beschrijving

De bescherming omvat het volledige gebouw bestaande uit verschillende vleugels gelegen rond een rechthoekige binnenplaats.Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Suykerhuys

Raapstraat 6-8 (Antwerpen)
Traditioneel koopmanshuis opgericht omstreeks 1545 als suikerraffinaderij door Giovanni Balbani, eigendom van de families Affaitadi in de tweede helft van de 16de eeuw, en de Villegas van 1621 tot 1736.