Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
68200
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/68200

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige herberg zogenaamd "'t Konijntje" en winkeltje. Op de oude rooilijn ingeplant boerenhuisje (voorheen ook herberg) met gewitte gevel op gepikte plint, vijf traveeën onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), minstens opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herberg en winkel

Huisepontweg 41 (Nazareth)
Op de oude rooilijn ingeplante boerenwoning, voorheen ook herberg, met gewitte gevel op gepikte plint, vijf traveeën onder zadeldak, minstens opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw. Links, aangebouwd huis met winkel, daterend van 1920 en gebouwd als café, beantwoordend aan de toenmalige nieuwe hygiëne normen. Bakstenen huis met één bouwlaag onder geknikt zadeldak.