Beschermd monument

Stapelhuis Sint-Felix

Beschermd monument van 02-02-1976 tot heden

ID: 6821   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6821

Besluiten

Stapelhuis Sint-Felix
definitieve beschermingsbesluiten: 02-02-1976  ID: 936

Beschrijving

De bescherming omvat het volledige stapelhuis Sint-Felix.

Het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen motiveert de bescherming als volgt:”omwille van de belangrijke industrieel-archeologische waarde, niet alleen van het gebouw, doch tevens van de nog aanwezige unieke hydraulische hijsinstallatie.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000367, Antwerpen: Pakhuis Sint-Felix, Advies Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (4 december 1975).


Waarden

Het stapelhuis Sint-Felix is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Stapelhuis Sint-Felix

Godefriduskaai 30, Oudeleeuwenrui zonder nummer (Antwerpen)
Pakhuis in neoclassicistische stijl, in 1858 gebouwd naar ontwerp van architect Felix Pauwels, voor de Compagnie Générale de Matériels de Chemin de Fer. Grondige renovatie tot Felixarchief door Robbrecht en Daem architecten in 1997-2006.