Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
68345
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/68345

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Achterin begraasd en beboomd erf gelegen zuidelijk georiënteerde tweegezinsboerenhuisje uit tweede kwart 19de eeuw, thans één woning. Acht traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Mullemstraat 17 (Oudenaarde)
Achterin met gras begroeid en beboomd erf gelegen tweegezinsboerenwoning uit het tweede kwart van de 19de eeuw, heden één woning. Verankerde geelgeschilderde gevel met tandlijst op gepikte plint; acht traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Ten zuidwesten, bakhuis met geelgeschilderde gevel op gepikte plint onder zadeldak.