Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
68388
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/68388

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Grote gesloten bakstenen hoeve (nummer 25) onder pannen zadeldaken, tenminste uit begin 20ste eeuw, mogelijk zelfs nog uit eind 19de eeuw; vervangt een oudere hoeve waarvan wellicht een deel van het vroeger boerenhuis rest. Gekasseid langwerpig onregelmatig vierhoekig binnenerf.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Stratendries 23-25 (Lierde)
Grote gesloten bakstenen hoeve onder pannen zadeldaken, tenminste uit begin 20ste eeuw, mogelijk zelfs nog uit eind 19de eeuw; vervangt een oudere hoeve waarvan wellicht een deel van het vroeger boerenhuis rest. Gekasseid langwerpig onregelmatig vierhoekig binnenerf.