Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve 't goed ten Heede

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
68408
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/68408

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Stientjesstraat nr. 64. Historische hoeve z.g. "'t goed ten Heede", gelegen op het einde van een doodlopend straatje, loodrecht op de hoofdstraat ingeplant. De hoeve vormde in het ancien régime een achterleen van de heerlijkheid Uplozerie (Huise). Benaming vermoedelijk afkomstig van Willem en Joos vanden Heede die het goed vóór 1600 in hun bezit hadden.De hoeve is vermoedeAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve 't goed ten Heede

Stientjesstraat 64 (Anzegem)
Thans hoeve, in kern opklimmend tot in de 18de eeuw, bestaande uit losstaande gewitte bakstenen bestanddelen op gepikte plinten en onder pannen zadeldaken. Bekiezeld erf.