De Drij Koningen

Beschermd monument van 10-07-1984 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Koningstraat
Locatie Koningstraat 17 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/844.1
  • OA002196

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

De Drij Koningen

Koningstraat 17, Antwerpen (Antwerpen)

Traditioneel diephuis dat reeds wordt vermeld op het einde van de 16de eeuw. De gevel onderging in 1881 een grondige restauratie onder leiding van de architecten Léonard en Henri Blomme, in opdracht van de juffrouwen De Meyer.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De woning De Drij Koningen is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde als volgt werden gemotiveerd: “woonhuis in traditionele stijl uit de 16de eeuw, behorend tot de oorspronkelijke bebouwing van de straat. Barokportaal met bovenlicht, gedateerd 1716.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000623, Verschillende monumenten en stadsgezicht te Antwerpen, advies KCML (1984).

Waarden

Het huis gelegen Koningstraat 17 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.