Koning Balthazar

Beschermd monument van 10-07-1984 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Koningstraat
Locatie Koningstraat 21 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/845.1
  • OA002197

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Koning Balthazar

Koningstraat 21, Antwerpen (Antwerpen)

Traditioneel diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, daterend van 1544. Verankerde gecementeerde trapgevel van vijf treden met overhoeks topstuk.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De woning Koning Balthazar is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde als volgt werden gemotiveerd: “woning met trapgevel uit 1544 behorend tot de oorspronkelijke bebouwing van de straat. Stedenbouwkundig historisch van belang als deel uitmakend van de urbanisatie van Gilbert Van Schoonbeke.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000623, Verschillende monumenten en stadsgezicht te Antwerpen, advies KCML (1984).

Waarden

Het huis gelegen Koningstraat 21 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.