Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Psychomedisch centrum voor het vrij onderwijs

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
68445
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/68445

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 29. Eertijds vermoedelijk behorend bij nr. 31, ca. 1900 ingenomen door de "Vereniging der helpsters van de zielen van het vagevuur". Heden . Psychomedisch centrum voor het vrij onderwijs". Gr. m. aangepaste gebouwen doch behouden neogotische kapel van ca. 1900. Eenbeukige kapel met driezijdige absis onder afgewolfd zadeldak (leien) met klokketorentje. Aan de straatkant puntgevel metAanduiding van

Is de vaststelling van

Neogotische kapel

Marialand 29-31 (Gent)
Neogotische kapel van circa 1900, deel uitmakend van de site van de Vereniging der helpsters van de zielen van het vagevuur, later Psychomedisch centrum voor het vrij onderwijs. EĆ©nbeukige kapel met driezijdige absis onder afgewolfd zadeldak met klokkentorentje.