Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Rijksgevangenis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 68450   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/68450

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Al in de 12de – 13de eeuw, en mogelijk eerder, was er een bewaarplaats voor misdadigers ondergebracht in een deel van de ‘burcht’, de verblijfplaats van de heren van Dendermonde. In de 14de eeuw bevond de gevangenis zich vermoedelijk in één van de burchttorens.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rijksgevangenis

Sint-Jacobstraat 26 (Dendermonde)
Al in de 12de – 13de eeuw, en mogelijk eerder, was er een bewaarplaats voor misdadigers ondergebracht in een deel van de 'burcht', de verblijfplaats van de heren van Dendermonde. In de 14de eeuw bevond de gevangenis zich vermoedelijk in één van de burchttorens.