Burgerhuis De Gulden Spoor

Beschermd monument van 27-04-2005 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Lange Herentalsestraat
Locatie Lange Herentalsestraat 50 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/128.1
  • 4.01/11002/2206.1
  • OA003379

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis De Gulden Spoor

Lange Herentalsestraat 50, Antwerpen (Antwerpen)

Deze woning werd in 1906 ontworpen door Jos Bascourt voor Clement De Roover- Van Wijngaerde, een klant voor wie hij in 1902 in Brasschaat al een villa ontwierp.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het Huis De Gulden Spoor, een burgerhuis in neo-Vlaamserenaissancestijl ontworpen door Jos. Bascourt in 1906.

Waarden

Lange Herentalsebaan 50 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Het geheel van het werk van Jos. Bascourt wordt gekenmerkt door het gebruik van verschillende stijlen gaande van neotraditionalisme over art nouveau tot neoclassicisme en oriëntalisme. Hij wist zich in deze stijlen moeiteloos uit te drukken. Hij liet zich hierbij deels inspireren door werk van voorgangers en tijdgenoten maar wist steeds de aangereikte elementen om te werken tot een eigen idioom waardoor hij een aantal sleutelgebouwen realiseerde binnen zijn werk maar ook binnen het kader van de Antwerpse architectuur van de periode 1890 - 1915.
Het gebouw Lange Herentalsestraat 50, De Gulden Spoor, opgericht in 1906 in sterk doorgedreven neotraditionele stijl waarbij veel aandacht ging naar de uitwerking van het interieur met een stijlzuivere interpretatie van neo-Vlaamse renaissance.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.