Beschermd monument

De Half Maan

Beschermd monument van 10-07-1984 tot heden

ID
6849
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6849

Besluiten

Woonhuizen, Onze-Lieve-Vrouwbeeld en Sint-Rochusbeeld
definitieve beschermingsbesluiten: 10-07-1984  ID: 1988

Beschrijving

De woning De Half Maan is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde als volgt werden gemotiveerd: “woning met trapgevel uit 1544 behorend tot de oorspronkelijke bebouwing van de straat. Stedenbouwkundig historisch van belang als deel uitmakend van de urbanisatie van Gilbert Van Schoonbeke.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000623, Verschillende monumenten en stadsgezicht te Antwerpen, advies KCML (1984).


Waarden

Het huis gelegen Koningstraat 23 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

De Half Maan

Koningstraat 23 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis van drie/twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), daterend van 1544. Recent gerestaureerde trapgevel van zes treden en topstuk, met een verankerd parement van zandsteen.