Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
68573
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/68573

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Breedhuis volgens het kadaster te dateren in 1912.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Hille 123 (Wingene)
Breedhuis volgens het kadaster te dateren in 1912.