Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
68583
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/68583

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

19de-eeuwse hoeve met losstaande bestanddelen gebouwd op de plaats van een oudere hoeve, opklimmend tot de tweede helft van de 16de eeuw. Bakstenen woonhuis ten westen, tegenover ijzeren hek.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Beentjesstraat 55 (Deinze)
19de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen gebouwd op de plaats van een oudere hoeve, opklimmend tot de tweede helft van de 16de eeuw. Bakstenen woonhuis ten westen, tegenover ijzeren hek. Haakse dwarsschuur, gedateerd 1874. Eenvoudig bakstenen gebouw van vijf traveeën onder zadeldak.