Beschermd monument

Bolonia la Grassa

Beschermd monument van 10-07-1984 tot heden
ID: 6861   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6861

Besluiten

Woonhuizen, Onze-Lieve-Vrouwbeeld en Sint-Rochusbeeld
definitieve beschermingsbesluiten: 10-07-1984  ID: 1988

Beschrijving

Het burgerhuis is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde als volgt werden gemotiveerd: “patriciërswoning in traditionele stijl uit de 16de eeuw met later toegevoegde barokke poortomlijsting uit 1665. Aangepast en gerestaureerd in de 19de en 20ste eeuw.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000623, Verschillende monumenten en stadsgezicht te Antwerpen, advies KCML (1984).


Waarden

Het huis gelegen Lange Nieuwstraat 45 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Bolonia la Grassa

Lange Nieuwstraat 45 (Antwerpen)
Traditioneel koopmanswoning uit de tweede helft van de 16de eeuw, dat tijdens de tweede helft van de 17de en de eerste helft van de 18de eeuw werd bewoond door de schilder Abraham Van Diepenbeeck en zijn nazaten. Restauratie in opdracht van de firma Bracht en Cie in 1926, onder leiding van Alfred Portielje en Jan De Braey.