Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Conciërgewoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden
ID: 68665   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/68665

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige conciërgewoning katoenfabriek L. Gorus-De Block. De voormalige conciërgewoning, al kadastraal genoteerd in 1882, paalt aan het jongere poortgebouw dat toegang verleende tot het voormalige textielbedrijf De Block.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Conciërgewoning

Leopold II-laan 11 (Dendermonde)
Voormalige conciërgewoning katoenfabriek L. Gorus-De Block. De voormalige conciërgewoning, al kadastraal genoteerd in 1882, paalt aan het jongere poortgebouw dat toegang verleende tot het voormalige textielbedrijf De Block.