Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve De Haven

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
68725
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/68725

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve gelegen bij Bekebrug, de vroegere tolbrug op de Lieve, met behouden grote overslagschuur.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Hoeve De Haven

Beke 55 (Lievegem)
Achterin gelegen gebouwen op met gras begroeid erf met boomgaard, van de straat afgesloten door fraaie ijzeren hekken op bakstenen voet. Behouden grote voormalige overslagschuur van baksteen van elf traveeën.