Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 68737   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/68737

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Pastorie gesitueerd op de hoek van het Heilig-Hartplein, gebouwd in 1883-1884 naar ontwerp van architect G. Hoste. Dubbelhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder schilddak (nok parallel met de straat, Vlaamse pannen).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Heilig-Hartparochie

Louis Schuermanstraat 1 (Gent)
Pastorie gesitueerd op de hoek van het Heilig-Hartplein, gebouwd in 1883-1884 naar ontwerp van architect G. Hoste. Dubbelhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder schilddak (nok parallel met de straat, Vlaamse pannen).