De Clocke

Beschermd monument van 10-07-1984 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Lange Noordstraat
Locatie Lange Noordstraat 19-21 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/849.1
  • OA002202

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

De Clocke

Lange Noordstraat 19-21, Antwerpen (Antwerpen)

Voormalige afspanning "de Clocke" die zich uitstrekte tot het Klapdorp, en waarvan de oudste vermelding uit 1560 dateert. Traditioneel breedhuis met barokke verhoogde halsgevel. In 1876 liet de koopman en reder Franciscus Xaverius Hubertus Vrancken-Gevers (°1815), de vensterordonnantie van de bovenverdieping aanpassen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De woning De Clocke is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde als volgt werden gemotiveerd: “woning uit de tweede helft van de 16de eeuw. Voor Antwerpen zeldzaam voorbeeld van een verhoogde halsgevel.’

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000623, Verschillende monumenten en stadsgezicht te Antwerpen, advies KCML (1984).

Waarden

Het huis gelegen Lange Noordstraat 19 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.