Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Rijkswachtkazerne

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 68788   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/68788

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/15', 'label': u'opheffingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ensemble van oorspronkelijk vijf woningen voor rijkswachtfamilies, opgericht in 1913 op initiatief van landmeter Alfons Van Belle. Ontruimd op 1 mei 1978 en in 1983 herbestemd als bejaardenflats. Gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met kleurrijke voorgevel van oranjerode baksteen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rijkswachtkazerne

Kerkstraat 15 (Buggenhout)
Ensemble van oorspronkelijk vijf woningen voor rijkswachtfamilies, opgericht in 1913 op initiatief van landmeter Alfons Van Belle. Ontruimd op 1 mei 1978 en in 1983 herbestemd als bejaardenflats. Gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met kleurrijke voorgevel van oranjerode baksteen.