Sint-Victorinstituut: onderwijsgebouwen met steegje

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 14-06-2001 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Beersel
Deelgemeente Alsemberg
Straat Witteweg, Pastoor Bolsstraat
Locatie Pastoor Bolsstraat 15, Witteweg 20, Witteweg 20A-C (Beersel)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/23003/105.1
  • OB001405

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Victorsinstituut

Pastoor Bolsstraat 15, Brusselsesteenweg 20, Beersel (Vlaams-Brabant)

Beeldbepalend schoolcomplex in het centrum van Alsemberg dat zich uitstrekt tussen de Pastoor Bolsstraat, de Brusselsesteenweg en de Witteweg. Het straatbeeld aan de Pastoor Bolsstraat wordt gedomineerd door het neogotische broederklooster en aan de Brusselsesteenweg door twee schoolvleugels.

Beschrijving

Een deel van het Sint-Victorinstituut is beschermd als dorpsgezicht. De bescherming omvat enkele onderwijsgebouwen, de speelplaatsen en het steegje naast de neogotische vleugel. De als monument beschermde neogotische vleugel, gietijzeren hekkens en normaalschool zijn niet opgenomen in de bescherming als dorpsgezicht.

Waarden

Het Sint-Victorinstituut met inbegrip van het steegje is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Opgericht in 1861 door de stichter van de congregatie van de Broeders van Barmhartigheid, Victor Scheppers (1802-1877) als eerste filiaal van het Scheppersinstituut aan de Melaan te Mechelen illustreert het Sint-Victorinstituut de ontwikkeling van een bescheiden, in een dorpswoning opgestart jongenspensionaat, dat na een gestage groei, onder impuls van de broeders uitgroeide tot een tot ver buiten de streek gerenommeerde school die door een kwaliteitsvol katholiek onderwijs in een familiale sfeer en door een uitgebreid aanbod aan culturele activiteiten een belangrijke bijdrage leverde tot de sociaal-culturele ontwikkeling zowel van leerlingen als van de nauw betrokken lokale gemeenschap.
Het conglomeraat van rijzige, overwegend eind 19de-eeuwse rond de speelplaats gegroepeerde gebouwen illustreert het fenomeen van een klein begonnen school die afhankelijk van behoeften en nodige fondsen stelselmatig en zonder vast patroon werd uitgebreid tot een indrukwekkend, straatbelijnend complex dat de ganse dorpskern domineert.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.