Onze-Lieve-Vrouwebeeld

Beschermd monument van 10-07-1984 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Lange Sint-Annastraat
Locatie Lange Sint-Annastraat 2 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/1205.1
  • OA002204

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Onze-Lieve-Vrouwebeeld

Lange Sint-Annastraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

Op het hoekhuis van Lange Sint-Annastraat en Ossenmarkt: gekroond Onze-Lieve-Vrouwebeeld met kind op de linkerarm, geplaatst in 1862, ter vervanging van een ouder exemplaar.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het Onze-Lieve-Vrouwebeeld met inbegrip van sokkel, lichtarm en baldakijn is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde als volgt werden gemotiveerd: “beeld uit 1862, één van de vele waardevolle Mariabeelden, die karakteristiek zijn voor de straathoeken.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000623, Verschillende monumenten en stadsgezicht te Antwerpen, advies KCML (1984).

Waarden

Het Onze-Lieve-Vrouwbeeld met inbegrip van sokkel, lichtarm en baldakijn, geplaatst tegen de gevel van het huis, gelegen Lange Sint-Annastraat 2, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.