Beschermd monument

Pastorie in tradionele stijl

Beschermd monument van 30-05-1936 tot heden

ID
6882
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6882

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 30-05-1936  ID: 11

Beschrijving

De pastorie is beschermd als monument.Waarden

De pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Gertrudisparochie in tradionele stijl

Markt 5 (Laakdal)
Pastorie in traditionele stijl in 1690 gebouwd door de abdij van Averbode en gelegen in een omhaagde tuin op een sinds 1639 omgracht domein.