Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Duitse bunker Regentshof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden

ID: 68833   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/68833

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Duitse mitrailleurs- en observatiepost, in de zomer van 1917 opgetrokken als onderdeel van de 'Flandern I Stellung'.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Duitse bunker Regentshof

Vaartdijk-Noord 53 (Middelkerke)
Duitse mitrailleurs- en observatiepost, in de zomer van 1917 opgetrokken als onderdeel van de 'Flandern I Stellung'.