Pastorie Sint-Lambertusparochie

Beschermd monument van 13-04-1953 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Laakdal
Deelgemeente Eindhout
Straat Norbertijnenstraat
Locatie Norbertijnenstraat 10 (Laakdal)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13053/104.1
  • OA000470

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Lambertusparochie

Norbertijnenstraat 10, Laakdal (Antwerpen)

Pastorie van de Sint-Lambertusparochie ingeplant op een omgracht domein, in 1720 opgetrokken door de norbertijnerabdij van Averbode.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Lambertusparochie is beschermd als monument.

Waarden

De pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.