Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
68883
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/68883

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De pastorie te Moregem dateert uit 1754. Eind 19de of begin 20ste eeuw werd de pastorie uitgebreid en met een verdieping verhoogd. De pastorie is een representatief voorbeeld van de architecturale evolutie van pastoriegebouwen van 18de tot 20ste eeuw. De pastorie ligt in een grote begraasde tuin met twee vijvers ten noorden van de parochiekerk waarmee deze verbonden is door de kerkwegel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Pietersstoelparochie

Volkaartsbeekstraat 5 (Wortegem-Petegem)
De pastorie dateert uit 1754 en eind 19de of begin 20ste eeuw uitgebreid en met een verdieping verhoogd. De pastorie is een representatief voorbeeld van de architecturale evolutie van pastoriegebouwen van 18de tot 20ste eeuw. De pastorie ligt in een grote met gras begroeide tuin met twee vijvers.