Beschermd monument

Sint-Bavokapel

Beschermd monument van 27-05-1971 tot heden

ID
6890
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6890

Besluiten

Sint-Bavokapel met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-1971  ID: 597

Beschrijving

De Sint-Bavokapel is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Bavokapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Bavokapel

Sint-Bavostraat 8 (Laakdal)
Ingeplant op een verhevenheid en omgeven door lindebomen. Laatgotisch gebouw vermoedelijk van circa 1600 met later aangebouwde, lagere sacristie ten zuidoosten.