Beschermd cultuurhistorisch landschap

Sint-Bavokapel met omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 27-05-1971 tot heden

ID
6892
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6892

Besluiten

Sint-Bavokapel met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-1971  ID: 597

Beschrijving

De Sint-Bavokapel is met haar omgeving beschermd als landschap.Waarden

Dezelfde kapel met haar onmiddellijke omgeving is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Bavokapel

Sint-Bavostraat 8 (Laakdal)
Ingeplant op een verhevenheid en omgeven door lindebomen. Laatgotisch gebouw vermoedelijk van circa 1600 met later aangebouwde, lagere sacristie ten zuidoosten.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Zammelsbroek en Trichelbroek

Geel (Geel), Eindhout, Varendonk, Veerle (Laakdal)
Deze gebied betreft een mooi gesloten valleilandschap, bepaald door de sterk meanderende loop van de Grote Nete in het noorden (Zammels Broek) en de Laak in het zuiden (Trichelbroek), met een landduin tussen beiden. De reliëf- en vochtgradiënt tussen de landduin en lager gelegen alluviale vlakten zorgt voor een gevarieerde vegetatie. De alluviale gronden langsheen de Grote Nete worden van oudsher gebruikt als graasland voor het vee en als hooiland in de zomer en zijn opgedeeld in langgerekte percelen. Het Trichelbroek wordt gekenmerkt door een kleinschalig agrarisch landschap rijk aan hagen en houtkanten. De aanwezigheid van een aantal oudere hoeves, waardevol klein bouwkundig erfgoed en talrijke kleine landschapselementen vervolledigen het landelijk karakter van dit gebied.