Beschermd cultuurhistorisch landschap

Sint-Bavokapel met omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 27-05-1971 tot heden
ID: 6892   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6892

Besluiten

Sint-Bavokapel met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-1971  ID: 597

Beschrijving

De Sint-Bavokapel is met haar omgeving beschermd als landschap.Waarden

Dezelfde kapel met haar onmiddellijke omgeving is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Bavokapel

Sint-Bavostraat 8 (Laakdal)
Ingeplant op een verhevenheid en omgeven door lindebomen. Laatgotisch gebouw vermoedelijk van circa 1600 met later aangebouwde, lagere sacristie ten zuidoosten.