Beschermd monument

Osterriethhuis

Beschermd monument van 09-11-1948 tot heden
ID: 6894   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6894

Besluiten

Hotel Osterrieth
opheffingsbesluiten: 09-11-1948  ID: 10936

Beschrijving

Het Osterriethhuis (inclusief achtergebouwen) werd beschermd als monument bij koninklijk besluit van 20 februari 1939. De bescherming van de achtergebouwen (toen overeenstemmend met adres Eikenstraat 9) werd opgeheven bij regentsbesluit van 9 november 1948.


Waarden

Het hotel Osterrieth is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Osterriethhuis

Meir 85 (Antwerpen)
Herenhuis in rococostijl in 1749-1750 tot zijn huidige vorm verbouwd in opdracht van de douairière Régine Thérèse van Susteren-du Bois, naar een ontwerp van Jan Pieter van Baurscheit de Jonge.