Osterriethhuis

Beschermd monument van 09-11-1948 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Meir
Locatie Meir 85 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/190.1
  • OA000340

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Osterriethhuis

Meir 85, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis in rococostijl in 1749-1750 tot zijn huidige vorm verbouwd in opdracht van de douairière Régine Thérèse van Susteren-du Bois, naar een ontwerp van Jan Pieter van Baurscheit de Jonge.

Beschrijving

Het Osterriethhuis (inclusief achtergebouwen) werd beschermd als monument bij koninklijk besluit van 20 februari 1939. De bescherming van de achtergebouwen (toen overeenstemmend met adres Eikenstraat 9) werd opgeheven bij regentsbesluit van 9 november 1948.

Waarden

Het hotel Osterrieth is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.