Beschermd monument

Gemeentelijke jongensschool

Beschermd monument van 15-05-2009 tot heden

ID: 69   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69

Besluiten

Jongensschool
definitieve beschermingsbesluiten: 15-05-2009  ID: 4606

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de voormalige gemeentelijke jongensschool.



Waarden

De voormalige jongensschool is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

In 1937 opgetrokken in de wijk Nijverseel om het gemeentelijke onderwijsaanbod van Opwijk-centrum te verruimen vormt de vrijwel intact bewaarde lagere jongensschool met haar volgens het corridorsysteem gegroepeerde drie tweegraadklassen, lokaal voor medisch toezicht, turnzaal en overdekte en open speelplaats een perfecte weerspiegeling van de toenmalige pedagogische inzichten en daaruit voortvloeiende normen en voorschriften waardoor ze vanuit historisch-documentair oogpunt een bijzonder illustratief voorbeeld vormt van een landelijke lagere school uit de interbellumperiode en dit zowel op vlak van planconcept, typologie als uitrusting.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Overheidsdirectieven en genormeerd bouwprogramma werden door de niet onverdienstelijke Opwijkse architect Paul Semal (1891-1975) architecturaal vertaald in een luchtige en in licht badende school in een modernistisch geïnspireerde, functionele baksteenarchitectuur, wat ondermeer tot uiting komt in een horizontaliserende lijnvoering met grote brede raampartijen, geprononceerde kroonlijsten, typisch metselverband en voegwerk en een steile bedaking waarbij het licht torenvormig accent van de traphal aan de pakketbootstijl appeleert. Ook de binnenafwerking van lokalen en gang met hun karakteristiek afgeronde hoeken, vierkleurige tegelvloeren met geometrisch patroon, tegellambriseringen en granitotrap met buisleuning getuigt van een bewust moderne vormgeving.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gemeentelijke jongensschool

Stwg. op Aalst 59 (Opwijk)
L-vormig complex, gebouwd volgens uit 1936 gedateerde bouwplannen die de bouw van drie nieuwe klaslokalen met turnzaal, zaal voor geneeskundig toezicht en overdekte speelplaats vermelden.