Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 69001   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69001

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Kleine Moerstraat 1 (Evergem)

Hoeve met losstaande bestanddelen daterend uit begin 19de eeuw. Boerenhuis met verankerde bakstenen gevel (naar het zuiden) van zes traveeën onder zadeldak, op gecementeerde plint en afgelijnd door bepleisterde, geprofileerde kroonlijst.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Kleine Moerstraat 1 (Evergem)
Hoeve met losstaande bestanddelen daterend uit begin 19de eeuw. Boerenhuis met verankerde bakstenen gevel (naar het zuiden) van zes traveeën onder zadeldak, op gecementeerde plint en afgelijnd door bepleisterde, geprofileerde kroonlijst.