Beschermd monument

Architectenwoning Eduard Van Steenbergen

Beschermd monument van 02-06-1988 tot heden
ID: 6913   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6913

Besluiten

Kerken, woningen en appartementsgebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 02-06-1988  ID: 2321

Beschrijving

De eigen woning van Eduard Van Steenbergen is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke waarde als volgt werden gemotiveerd: “woning door architect Van Steenbergen in 1925 voor zichzelf opgericht. Manifest van zijn architecturaal denken over de Nieuwe Zakelijkheid met een eigen Vlaamse dimensie.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000713, Gebouwen 20ste eeuw, advies KCML (1988).


Waarden

Strijdhoflaan 91 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Architectenwoning Eduard Van Steenbergen

Strijdhoflaan 91 (Antwerpen)
Eigen woning van Eduard Van Steenbergen van 1925, in art deco. Gevelopbouw met volumeverschuivingen en combinaties van metselverbanden verwijzend naar Nederlandse architectuur en F.L. Wright.