Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis ontworpen door Jules Lippens

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 69145   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69145

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis met gecementeerde voorgevel in art-decostijl naar ontwerp van Jules Lippens uit 1928.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woning R. Van Damme

Congreslaan 19 (Gent)
Burgerhuis met gecementeerde voorgevel in art-decostijl naar ontwerp van Jules Lippens uit 1928.