Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Lodewijkinstituut met kapel en bunker

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
69179
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69179

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sint-Lodewijkinstituut circa 1866 gesticht door mevrouw Louis Le Grand en haar schoonzoon Désiré Casier. Aanzet was de oprichting van een kapel op initiatief van mevrouw Le Grand, kort na het overlijden van haar echtgenoot.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Bunker D23

Kwatrechtsteenweg 168 (Wetteren)
Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. Met zijn inplanting tegen de zuidelijke oever van de Schelde betreft de meest noordelijke bunker van de tweede verdedigingslijn. De bunker bevat één bunkerruimte met een schietopening voor mitrailleur.


Sint-Lodewijkinstituut met kapel

Kwatrechtsteenweg 168 (Wetteren)
Sint-Lodewijkinstituut circa 1866 gesticht door mevrouw Louis Le Grand en haar schoonzoon Désiré Casier. De oudste U-vormige neogotische kloostergebouwen, met kapel van 1866-1867, zusterkoor en schoolgebouw, werden ontworpen door architect Auguste Van Assche. Tussen 1881, 1883 en 1893 substantiële vergroting van de klooster- en schoolgebouwen, ten noorden en ten westen van de kapel, waardoor het instituut een rechthoekige plattegrond verkreeg geschikt rond drie binnenkoeren. Rond 1911 kapel zuidwestwaarts vergroot met neogotisch ontvangstgebouw naar ontwerp van architect Stordeur.


Villa Casier

Kwatrechtsteenweg 168 (Wetteren)
Villa in neogotische stijl volgens kadastergegevens in 1876 gebouwd in opdracht van Désiré Casier als privéwoning. Verhoogde inkompartij aan een bordes van zes treden voorafgegaan door een later toegevoegde monumentale bogengalerij in blauwe hardsteen. Eigenlijke villa van twee bouwlagen onder verspringende snijdende leien zadeldaken.