Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Lodewijkinstituut met kapel en bunker

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden
ID: 69179   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69179

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sint-Lodewijkinstituut circa 1866 gesticht door mevrouw Louis Le Grand en haar schoonzoon Désiré Casier. Aanzet was de oprichting van een kapel op initiatief van mevrouw Le Grand, kort na het overlijden van haar echtgenoot.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Lodewijkinstituut met kapel en bunker

Kwatrechtsteenweg 168 (Wetteren)
Sint-Lodewijkinstituut circa 1866 gesticht door mevrouw Louis Le Grand en haar schoonzoon Désiré Casier. Aanzet was de oprichting van een kapel op initiatief van mevrouw Le Grand, kort na het overlijden van haar echtgenoot.


Is de omvattende vaststelling van

Villa Casier

Kwatrechtsteenweg 168 (Wetteren)
Voormalige Villa Casier, later huis Gheysen, thans deel uitmakend van het M.P.I.