Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Classicistische pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 69203   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69203

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Volgens memoriaal gebouwd in opdracht van bisschop Maximilianus Antonius van der Noot (bisschop van Gent in 1742-70), toen ook graaf van Evergem, in 1768. Alleenstaand huis in ommuurde tuin afgesloten door een ijzeren hek tussen dubbele vierkante pijlers.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Classicistische pastorie

Vroonstalledries 47 (Gent)
Volgens memoriaal gebouwd in opdracht van bisschop Maximilianus Antonius van der Noot (bisschop van Gent in 1742-70), toen ook graaf van Evergem, in 1768. Alleenstaand huis in ommuurde tuin afgesloten door een ijzeren hek tussen dubbele vierkante pijlers.