Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve De Rode Poort

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
69220
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69220

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Omgrachte hoeve zogenaamd "De Rode Poort". Vroeger herenverblijf. Kwam in de tweede helft van de 18de eeuw in het bezit van Jonker Frans Bernaard de Smet, heer van Leistraat. Toegankelijk via een rechte aardeweg, voorheen lindendreef.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve De Rode Poort

Alsemweg 16 (Deinze)
Omgrachte hoeve, vroeger herenverblijf; toegankelijk via een rechte aardeweg. Boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak; op een gevelsteentje boven de deur gedateerd 1773. Bakstenen dwarsschuur; gedeeltelijk verbouwd; achter het woonhuis, bakhuis van het samengestelde type.