Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteeldomein, Koninklijk Gesticht van Mesen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 69258   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69258

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het Koninklijk Instituut van Mesen omvat een idrukwekkend gebouwencomplex gelegen in een park met vijver met een hoge bakstenen ommuring die oorspronkelijk de Kasteeldreef en -straat, de Markizaat- en Stationsstraat aflijnde.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Domein Koninklijk Gesticht Van Mesen

Kasteeldreef zonder nummer (Lede)
Het Koninklijk Instituut van Mesen omvatte een indrukwekkend gebouwencomplex gelegen in een park met vijver met een hoge bakstenen ommuring die oorspronkelijk de Kasteeldreef en -straat, de Markizaat- en Stationsstraat aflijnde.