Beschermd monument

Sint-Victorinstituut: neogotische vleugel met voortuin en gietijzeren hekken

Beschermd monument van 14-06-2001 tot heden

ID
693
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/693

Besluiten

Sint-Victorinstituut
definitieve beschermingsbesluiten: 14-06-2001  ID: 3736

Beschrijving

De neogotische vleugel van het Sint-Victorinstituut is samen met de door hekwerk omsloten voortuin en de gietijzeren hekken op de speelplaats beschermd als monument.Waarden

De neogotische vleugel van het Sint-Victorinstituut met inbegrip van voortuin en gietijzeren hekkens is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Opgericht circa 1897, onder meer als visitekaartje voor de snel uitbreidende school, vormt deze functioneel polyvalente vleugel die een traditioneel breedhuis met een geknikte longitudinaalbouw combineert een goed bewaard voorbeeld van eind 19de-eeuwse school- en internaatsarchitectuuur waarbij werd geopteerd voor een onder invloed van de Sint-Lucasscholen gepropageerde neogotische vormgeving.
Als één van de vroegste ontwerpen van de Ieperse stadsarchitect en oud-leerling van Helleputte, Jules Coomans (1871-1937) die tot de tweede generatie Sint-Lucasarchitecten wordt gerekend is deze pittoresk uitgewerkte en zorgvuldig gedetailleerde bak- en hardstenen vleugel representatief voor zijn oeuvre, gekenmerkt door duidelijke belangstelling voor regionale traditionele baksteenarchitectuur verwerkt met laat-gotische en renaissance-elementen.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Victorsinstituut

Brusselsesteenweg 20, Pastoor Bolsstraat 15 (Beersel)
Beeldbepalend schoolcomplex in het centrum van Alsemberg dat zich uitstrekt tussen de Pastoor Bolsstraat, de Brusselsesteenweg en de Witteweg. Het straatbeeld aan de Pastoor Bolsstraat wordt gedomineerd door het neogotische broederklooster en aan de Brusselsesteenweg door twee schoolvleugels.