Beschermd monument

Burgerhuis in art nouveaustijl

Beschermd monument van 08-06-1988 tot heden

ID: 6935   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6935

Besluiten

Gebouwen, standbeelden en fontein
definitieve beschermingsbesluiten: 08-06-1988  ID: 2334

Beschrijving

Het burgerhuis is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde als volgt werden gemotiveerd: “burgerwoning van 1902 in art nouveaustijl, naar ontwerp van architect Van Oenen.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000715, Antwerpen-Zuid, advies KCML (1988).


Waarden

Beeldhouwersstraat 22 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Art nouveau burgerhuis

Beeldhouwersstraat 22 (Antwerpen)
Opvallend burgerhuis met een fantasierijke art-nouveaulijstgevel, ontworpen in 1901 door architect G. Van Oenen voor Leopold Hofkens. In dezelfde bouwaanvraag wordt ook de bouw van de naastgelegen woning op nummer 24 geregeld.