Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gemeentehuis van Doel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
69381
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69381

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoekhuis van twee bouwlagen onder combinatie zadel- en schilddak (kunstleien), in kern uit de tweede helft van de 18de eeuw doch later aangepast.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gemeentehuis van Doel

Camermanstraat 4 (Beveren)
Hoekhuis van twee bouwlagen onder combinatie zadel- en schilddak, in kern uit de tweede helft van de 18de eeuw doch later aangepast. Camermanstraatzijde: bakstenen lijstgevel van vier traveeën, in het vierde kwart van de 19de eeuw te dateren. Vissersstraatzijde: bepleisterde en geschilderde lijstgevel van zes traveeën uit de tweede helft van de 18de eeuw.