Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis met kantoorfunctie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2013 tot heden

ID
69409
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69409

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Woning met kantoorgebouw in een versoberde traditionalistische baksteenarchitectuur gebouwd in opdracht van Robert Delens, verzekeringsmakelaar, in drie fasen, naar ontwerp van architecten Fritz Coppieters en Maurice Fétu.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis met kantoorfunctie

Sportstraat 22 (Gent)
Woning met kantoorgebouw in een versoberde traditionalistische baksteenarchitectuur gebouwd in opdracht van Robert Delens, verzekeringsmakelaar, in drie fasen, naar ontwerp van architecten Fritz Coppieters en Maurice Fétu.