Beschermd cultuurhistorisch landschap

Domein Catershof

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
6944
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6944

Besluiten

Catershof
definitieve beschermingsbesluiten: 17-04-1975  ID: 831

Beschrijving

De bescherming omvat het domein Catershof, in het noorden begrensd door het Caterstraatje, in het zuiden door de Sint Jobsteenweg, in het westen door het verlengde van de IJzermaalsteenweg en in het oosten door voormalige dorpswoning Flinckheuvel.



Waarden

Het Catershof is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel Catershof

Sint Jobsteenweg 21-23 (Schilde)
Kasteel, grotendeels uit de 19de eeuw, met aanhorigheden en gelegen in sterk beboomd domein.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Domein Catershof en Kasteel van ‘s Gravenwezel

's Gravenwezel (Schilde)
Deze ankerplaats vertegenwoordigt een aanzienlijk historische waarde dankzij het geconcentreerd voorkomen van twee kastelen en enkele oude hoeves. Het ‘kasteel van ‘s Gravenwezel’ is een vierkant waterslot. Het gaat waarschijnlijk terug tot de 15de eeuw en werd in de periode van de 18de tot de 20ste eeuw verbouwd. Het landschapspark dateert van einde 18de eeuw. Ook het kasteel Katershof gaat terug tot de 15de eeuw. Het huidige uitzicht dateert van de 19de eeuw. Het kasteelgebouw wordt omgeven door bijgebouwen, een oranjerie en het kasteelpark. In de ankerplaats komen verder een kapel en enkele hoeves voor. De hoeves getuigen van de vroegere open, landelijke omgeving van de kastelen. De kasteeldomeinen, een aantal weilanden en enkele bosrestanten vormen een groene oase binnen de stedelijke omgeving.