Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Jongensweeshuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot

ID
69450
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69450

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
definitieve opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van vaststellingen vind je op onze website.

Beschrijving

Voormalig Jongensweeshuis, instituut voor doofstommen en gemeenteschool, heden stedelijke middenschool. De Gentse weesjongens ook "Kulders" of "Blauwe jongens" genaamd waren tot 1873 ondergebracht in een deel van het Geeraard de Duivelsteen en de school aan het Bisdomplein (gesloopt in 1896-98, heden bebouwd met de Nationale Bank).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Jongensweeshuis

Martelaarslaan 13 (Gent)
De Gentse weesjongens waren tot 1873 ondergebracht in een deel van het Geeraard de Duivelsteen en de school aan het Bisdomplein. In 1869 werd gestart met de bouw van een nieuw complex aan de huidige Martelaarslaan. Dit enorme opgevatte complex naar ontwerp van stadsarchitect A. Pauli was voltooid in 1873. Het huidige gebouw met twee bouwlagen en drieëntwintig traveeën onder vooraan afgeschuind zadeldak, is slechts de resterende rechterdwarsvleugel na een hevige brand van 1947. Rechts aanleunende vleugel van zeven traveeën met één bouwlaag onder afzonderlijk schilddak. Oorlogsgedenkteken tegen de gevel.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Jongensweeshuis

Martelaarslaan 13 (Gent)


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.