Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vrijstaande dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
69458
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69458

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Pastoriestraat nr. 184. Alleenstaand laag dubbelhuis van vermoedelijk 1913. Roodbakstenen lijstgevel met sierankers gecombineerd met witte baksteen voor de gevelbelijning en de strekken. Rondboogvormige muuropeningen met in het verlengde ervan een dakvenster met getrapte top. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 10/1913.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Pastoriestraat 184 (Brugge)
Alleenstaand laag dubbelhuis van vermoedelijk 1913. Roodbakstenen lijstgevel met sierankers gecombineerd met witte baksteen voor de gevelbelijning en de strekken.