Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Drietrapssluis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 69514   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69514

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Drietrapssluis tussen de Leie en het kanaal Roeselare-Leie. Beschermd als monument bij M.B. van 10/06/1999.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Drietrapssluis

Wielsbeeksestraat zonder nummer (Wielsbeke)
Drietrapssluis tussen de Leie en het kanaal Roeselare-Leie. Beschermd als monument bij M.B. van 10/06/1999.