Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losstaande bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
69520
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69520

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Parkstraat nr. 1 op de hoek met de Poekestraat. Hoeve met losstaande bestanddelen gegroepeerd rond een deels begraasd, deels van grint voorzien erf en met voorliggende tuin. Staat met dezelfde configuratie afgebeeld op de Ferrariskaart (1770-1778) en het primitief kadasterplan (ca. 1830). Het woonhuis wordt volgens kadastergegevens rond 1903 nieuw opgetrokken ter vervanging van een ouder wAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losstaande bestanddelen

Parkstraat 1 (Ruiselede)
Parkstraat nr. 1 op de hoek met de Poekestraat. Hoeve met losstaande bestanddelen gegroepeerd rond een deels begraasd, deels van grint voorzien erf en met voorliggende tuin. Staat met dezelfde configuratie afgebeeld op de Ferrariskaart (1770-1778) en het primitief kadasterplan (ca. 1830). Het woonhuis wordt volgens kadastergegevens rond 1903 nieuw opgetrokken ter vervanging van een ouder w